Bibliothek

Karl M. Herrligkoffer

 
no-img_author.png
Karl M. Herrligkoffer
Nanga Parbat 1953